ขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า

ช่องทางสั่งซื้อสินค้า ง่ายๆ

1>แอดไลน์ ไอดี : 0 6 5 5 3 6 4 9 6 2

2>โทร. 065-536-4962

ไม่มีค่าขนส่ง

เก็บเงินปลายทาง

ขนส่งโดยเคอรี่

หมายเหตุ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ไม่มีตัวแทนจำหน่าย

หากซื้อสินค้าจากบุคคลทั่วไป หากเกิดความเสียหาย

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ